Regler


Sitet opdateres ikke længere med nyheder.
Læs dem i stedet på Motorsporten.dk
Ældre Dato Nyere    Indeks

 
7.3.1999
 Hvordan skal starten foregå
 
24.10.1998
 Nye tekniske regler for 1999
 Nye sportslige regler for 1999
 
1.1.1998
 Aflysning
 Titler
 Det kommende års løb
 Præmieoverrækkelsen
 Tilmelding
 Konstruktørtitlen
 Løbslængde
 Løb pr. sæson
 

Hop til top7.3.1999

Hvordan skal starten foregå

Tidligst 30 minutter inden starten, må de kvalificerede biler forlade pitten for at køre banen rundt og standse på deres grid-pladser. Hvis en kører ønsker at køre flere omgange rundt, skal kan køre ind i pitten ved slutningen af omgangen og køre ekstra langsomt ned forbi garagerne. 15 minutter inden starten lukkes pitten - dette advares der mod 2 minutter inden. Hvis en bil stadig er i pitten på dette tidspunkt, vil køreren være tvunget til at starte fra pitten. Når en kører starter fra pitten (hvor pitudgangen er efter målstregen), må han forlade pitten når hele feltet er kommet forbi. Hvis pitudgangen ligger før målstregen, må køreren forlade pitten når feltet har passeret målstregen.
Bilerne må ikke tankes i de sidste 5 minutter inden starten. Påfyldning på gridden må kun foretages med en beholder på max 12 liter og beholderen må ikke være under tryk.
10m, 5m, 3m, 1m og 30s inden starten vil det annonceres hvor lang tid der er til start. Når det grønne lys tændes, kører alle bilerne rundt på en opvarmnings-omgang. Mens der står teknikere og andre mennesker langs gridden, skal denne passeres med reduceret fart. Det er forbudt at træne start under opvarmningsomgangen og bilerne skal følges ad.
Overhaling må kun ske hvis en bil er langsom til at starte - dermed kan det være nødvendigt at overhale for ikke at klumpe hele feltet sammen bag denne. Det er kun tilladt at overhale den strandede bil - den øvrige startrækkefølge skal bevares.
En kører som er tilbage når feltet har passeret den hvide linie, må ikke overhale nogle kørere men skal starte bagerst i feltet. Hvis flere kørere bliver tilbage skal de starte bagerst i den rækkefølge de kørte af gridden. På baner hvor der ikke er en hvid linie, vil den antages at ligge en meter foran pole-position startpladsen. Unødig overhaling under omvarmningsomgangen vil blive straffet med en tidsstraf.
Hvis en kører ikke kan få sin bil i bevægelse, skal han række armen ud af cockpittet - når feltet har passeret, må mekanikerne prøve at starte bilen igen. Hvis bilen ikke kan startes og fuldføre omvarmningsomgangen, vil den blive skubbet tilbage til pitten hvor mekanikerne må genoptage deres arbejde.
Når feltet igen kommer ind på gridden skal kørerne tage den plads de har kvalificeret sig til og holde deres motorer i gang. Når alle biler er på på plads, vil der være en kort pause hvorefter de 5 røde lamper vil tændes. Når de slukkes, er løbet i gang.
Starten er stående. Når starten går som ovenfor beskrevet, skal pitvæggen langs gridden være fri for personale undtagen autoriserede marshalls med brandslukkere.
Hvis en kører under omvarmningsomgangen ikke kan følge med feltet, skal han køre i pit ved slutningen af omgangen og starte derfra.
Hvis en kører får motorstop på gridden, skal han række en arm ud af cockpittet og holde den over sit hoved - der er dermed den marshall som er ansvarlig for den række som skal vifte med et gult flag og få starten stoppet.
NJ  

 

Hop til top24.10.1998

Nye tekniske regler for 1999

Minimumshøjden af den styrtsikre del af luftindtaget over kørerens hoved er øget fra 50 til 70 mm.

Ånderøret fra motoren må ikke længere udmunde direkte til det fri; men føres ind i motorens luftindtag.

For sikkerheds skyld skal der indbygges en sikkerhedsventil i kølesystemet.

For at banekommisærerne kan få mulighed for at fjerne biler, der stopper ved siden af banen ved at gribe hurtigt og effektivt ind, skal anordningen, der kan sætte bilen i frigear, fremover være placeret ens på alle biler.

Der skal monteres kabler, der forhindrer hjulene i at flyve væk ved et uheld.

Kørerens sæde skal være af en sådan konstruktion, at den kan fjernes med køreren i.

Hastigheden ved de såkaldte crashtest af næsesektionen er blevet øget fra 10 m/ s til 13 m/ s, hvilket igen øges til 14 m/ s i år 2000.

Et nyt brændstofregulativ skal gøre benzinen meget renere ved at reducere indholdet af benzen og svovl radikalt.
(KLH)
NJ  

Nye sportslige regler for 1999

Tidsstraffe: Tidsstraffen er fortsat 10 sekunder. Skulle en tidsstraf blive tildelt i de sidste 5 omgange af et løb, vil den berørte kører i stedet få tillagt 25 sekunder til hans løbstid - og så snart at en sag/ uheld er på vej til at blive undersøgt af løbskommisærerne, skal dette meddeles på tidsmonitorerne.

Deltagere: - Max. Antallet af biler i mesterskabet er fastsat til 24

Dæk: En kører må ikke anvende mere end 32 ( tidligere 40 ) tørvejrsdæk gennem en hel løbsweekend. Hver fordæk skal være med 4 langsgående riller ( tidligere 3 ). Max. Brede for forhjulene er fastsat til max. 270 mm. FIA vil blive forpligtet til at meddele næste års dækspecifikationer, hvert år senest den 1. September. En gang meddelt dækspecifikationer kan kun ændres, hvis hele Formel 1 Kommisionen er enige herom.
(KLH)
NJ  

 

Hop til top1.1.1998

Aflysning

Hvis der er færre end 12 biler til at deltage i et løb kan det aflyses.

Titler

Kørertitlen gives til den kører som har opnået flest point i løbet af sæsonen. Konstuktørtitlen gives til den konstuktør, hvis biler har opnået flest konstruktørpoint i løbet af en sæson. En konstruktør kan højst have 2 biler med i hvert løb. Både konstruktørpoint og kørerpoint gives efter hvert løb. Der gives 10, 6, 4, 3, 2, 1 point for hhv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plads.

Det kommende års løb

FIA offentliggør en liste med det kommende års løb inden 1. Januar. Denne liste kan godt ændres i løbet af året hvis et land skulle blive forhindret i at afholde løbet. Til sådanne tilfælde har man i forvejen bestemt et reserveløb. I 1997 er "Europas grand prix - Jerez de la Frontera" reserve. En aflysning skal meldes senest 3 måneder i forvejen. Hvis dette ikke sker, vil landet ikke blive taget i betragtning til næste års løbsliste.

Præmieoverrækkelsen

Efter løbet skal de tre første kørere deltage i præmieoverrækkelsen. En kører der udebliver kan idømmes en bøde på op til 50.000 dollars.

Tilmelding

Alle formel 1 løb i sæsonen er kun for de tilmeldte hold og kun for biler godkendt af FIA. Bilerne godkendes efter de tekniske regler for bilerne.

Konstruktørtitlen

Hvis to eller flere kontruktører står lige med point til kontruktørtitlen efter sidste løb, gives titlen til den konstruktør som har flest førstepladser. Hvis kontruktørerne også står lige dér, gives titlen til den kontruktør med flest andenpladser. Hvis de stadig står lige, er det konstruktøren med flest tredjepladser der vinder. Hvis det usandsynlige skulle ske at kontruktørerne stadig står lige, vil FIA bestemme vinderen. Hvordan FIA vil afgøre dette er op til FIA til den tid.

Løbslængde

Hvert løb skal være på et antal omgange så løbet bliver på 305km. Hvis der går 2 timer og løbet stadig er i gang, vil lederen få vist det ternede flag næste gang han passerer startlinien og han vil dermed have vundet løbet. Løbet vil som regel ikke vare over 2 timer med mindre det regner. Startlinien er den linie som går tværs over banen foran startbåsene. Denne linie går også igennem pitten.

Løb pr. sæson

En sæson skal mindst bestå af 8 løb og maksimalt af 17.
 

Hop til top Copyright ©1997-2007 f1.motorsport.dk og motorsporten.dk